Żurawie wieżowe są niezastąpione przy realizacji większości projektów budowlanych, od niewielkich konstrukcji mieszkalnych po wielkoskalowe projekty komercyjne. Bez tych potężnych maszyn wiele zadań, takich jak podnoszenie ciężkich ładunków, byłoby trudne, lub nawet niemożliwe do wykonania. Ze względu na złożoność obsługi i potencjalne zagrożenia związane z użytkowaniem żurawi wieżowych, operatorzy muszą przejść specjalistyczne szkolenie. Jak długo trwa kurs na operatora żurawia wieżowego w Polsce? Wyjaśniamy!

Czym są żurawie wieżowe?

Żuraw wieżowy to typ maszyny budowlanej, której głównym zadaniem jest podnoszenie, opuszczanie i przemieszczanie ciężkich ładunków. Maszyny te są nieodzownymi elementami na placach budowy, gdzie pomagają w transporcie materiałów budowlanych, sprzętu i innych ciężkich przedmiotów. Ponadto żurawie wieżowe są często używane w budownictwie wysokościowym, gdzie ich wysoka konstrukcja i długie ramiona pozwalają wykonywać zadania na największych wysokościach.

Dlaczego kurs na operatora żurawia wieżowego jest niezbędny?

Istnieje co najmniej kilka powodów, dla których żurawia wieżowego nie należy obsługiwać bez odpowiednich kwalifikacji. Czynniki, o których mowa, to:

  • Bezpieczeństwo – obsługa żurawia wiąże się z dużym ryzykiem, a błędy mogą prowadzić do poważnych wypadków. Dlatego operatorzy muszą znać procedury bezpieczeństwa i umieć reagować na różne sytuacje awaryjne.
  • Złożoność obsługi – żurawie wieżowe są skomplikowanymi maszynami, które wymagają znajomości wielu różnych funkcji i kontrolek.
  • Przepisy prawa – w Polsce, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, operatorzy żurawi wieżowych muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, które zdobywają poprzez ukończenie kursu i zdanie egzaminu.

Etapy kursu na operatora żurawia wieżowego

Aby legalnie posługiwać żurawie, należy zdać egzamin. Wcześniej jednak trzeba ukończyć kurs. Tym samym droga do uzyskania tytułu operatora żurawia wieżowego przebiega przez następujące etapy:

  • kurs teoretyczny,
  • kurs praktyczny,
  • egzamin.

Etap 1: Kurs teoretyczny

Etap ten trwa zazwyczaj 2 dni i obejmuje naukę podstawowych zasad bezpieczeństwa, mechaniki i fizyki. Zrozumienie tych podstawowych zasad jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności pracy na placu budowy. Kursanci zdobywają wiedzę na temat różnych rodzajów żurawi, ich konstrukcji, a także przepisów prawa dotyczących ich obsługi.

Etap 2: Kurs praktyczny

Ten etap trwa zazwyczaj 3 dni i obejmuje naukę obsługi żurawia wieżowego pod nadzorem doświadczonego instruktora. To doświadczenie pozwala kursantom na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej. Kursanci uczą się obsługiwać żurawie w różnych warunkach, nabywają umiejętność oceny sytuacji na placu budowy i odpowiedniego reagowania na ewentualne sytuacje awaryjne.

Etap 3: Egzamin

Po ukończeniu kursu, aby rozpocząć pracę w zawodzie operatora żurawia, kandydat musi uzyskać pozytywny wynik na egzaminie przeprowadzanym przez Urząd Dozoru Technicznego. Egzamin obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną. Pozytywny wynik jest potwierdzeniem zdobycia niezbędnych umiejętności i wiedzy kluczowej dla bezpiecznej i efektywnej obsługi żurawi wieżowych.

Realny czas trwania kursu na operatora żurawia wieżowego

Sumując, cały proces szkolenia i egzaminowania na operatora żurawia wieżowego trwa zazwyczaj około 5 dni roboczych, niemniej może zająć nieco więcej czasu, jeżeli egzamin nie zostanie zdany za pierwszym razem. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że zdobycie kwalifikacji to inwestycja w bezpieczeństwo i efektywność pracy, a to zawsze się opłaca.