Prace związane z użyciem dźwigu to istotna część wielu projektów budowlanych, gdyż dźwigi umożliwiają przenoszenie ciężkich materiałów i sprzętu na duże wysokości. W związku z tym pojawia się pytanie, czy prace z użyciem tych maszyn wymagają odrębnych pozwoleń. W niniejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na to pytanie oraz przybliżyć czytelnikom zasady dotyczące korzystania z dźwigów na terenie Polski.

Odrębne pozwolenia – czy są konieczne?

W przypadku prac związanych z użyciem dźwigu konieczne jest uzyskanie odpowiednich pozwoleń. Zgodnie z polskim prawem, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie badań i eksploatacji urządzeń technicznych oraz wzajemnego uznawania ich wyników, prace z użyciem dźwigu wymagają zezwolenia na użytkowanie dźwigu. Zezwolenie to musi być wydane przez uprawnioną do tego instytucję.

W kontekście korzystania z dźwigów najważniejszym dokumentem jest pozwolenie na użytkowanie dźwigu, które wystawiane jest przez uprawnionego inspektora Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Pozwolenie to jest wymagane niezależnie od rodzaju inwestycji. Niemniej konieczne jest również, aby spełnić wymogi określone przez prawo budowlane oraz inne przepisy prawne, które mają zastosowanie do danej inwestycji.

Kwalifikacje operatorów dźwigów

Ważnym aspektem pracy z dźwigiem są kwalifikacje osób obsługujących te urządzenia. Operator dźwigu musi posiadać odpowiednie uprawnienia oraz certyfikat kwalifikacyjny wydany przez UDT. Aby zdobyć takie uprawnienia, konieczne jest ukończenie specjalistycznego kursu oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną UDT. Proces ten jest niezbędny, ponieważ praca na dźwigu wiąże się z dużym ryzykiem dla życia i zdrowia osób pracujących na budowie oraz osób postronnych. Dlatego odpowiedzialna firma świadcząca usługi dźwigowe dokładnie sprawdza kompetencje i doświadczenie osób, które zatrudnia. Korzystając z naszej oferty masz pewność w pełni fachowego wsparcia.

Warunki bezpiecznej eksploatacji dźwigów

Aby zapewnić bezpieczną pracę z dźwigiem, konieczne jest przestrzeganie określonych zasad. Należy pamiętać, że każdy dźwig powinien być regularnie kontrolowany poprzez poddawanie go przeglądom. To warunek konieczny, aby możliwe było uzyskanie zezwolenia na korzystanie ze sprzętu. Warto też mieć na uwadze fakt, że czasami dotarcie do miejsca realizacji zadania oznacza konieczność przejechania dźwigiem po drodze publicznej. Wymaga to dopuszczenie sprzętu do ruchu, a nie będzie to możliwe, jeśli dźwig nie znajduje się w odpowiednim stanie technicznym.

Konsekwencje braku zezwoleń

Należy pamiętać, że w przypadku braku wymaganych pozwoleń, osoby korzystające z dźwigu narażają się na odpowiedzialność prawną i finansową. Kary bywają duże, a kontrole są bardzo częste. Warto więc zawsze upewnić się, że wszystkie wymagane dokumenty są w porządku jeszcze przed rozpoczęciem prac. Poza tym, dla każdego odpowiedzialnego człowieka powinno to być oczywiste ze względów bezpieczeństwa. Brak właściwej dokumentacji oznacza zwykle, że bezpieczne wykonanie zadania z użyciem dźwigu w danej sytuacji jest niemożliwe.

Profesjonalne usługi dźwigowe

Zależy Ci na bezpiecznym i zgodnym z prawem wykonaniu zadania z użyciem dźwigu? Wybierz zatem nasze usługi dźwigowe. Posiadamy najwyższej jakości maszyny oraz zatrudniamy fachowców będących prawdziwymi specjalistami w swoim fachu. Działamy skutecznie, bezpiecznie, a przy tym szybko, co stanowi doskonałe połączenie, odpowiedzialne za pozytywne opinie naszych Klientów.